Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
18:54
0120 e062

June 15 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
14:25
"Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź, tam dobre serca ludzie mają. 
Źli ludzie, wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają." 

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted byLove-Life Love-Life

June 12 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
18:41
9291 10d4
~Simon Lewis
Reposted byZoonk11RudeGirltobecontinuediwashopelesscoolstorybro23

June 11 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
19:42
4408 f8c7

June 06 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
14:41
3936 4662 500

June 04 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
10:52
7987 3282
Reposted byazazel azazel

June 01 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
17:47
3751 336d
Reposted bydarzyk darzyk

May 26 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
18:20
3713 2a23
Reposted byLove-Lifemissmali
hideaways-for-a-lonely-heart
18:20
3701 3eb8
Reposted bydifferent-lovewikszRybciaaaniedoopisaniabadbloodblackatlass

May 23 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
19:30
8552 853f
Reposted bymotherofdragonsoutkapadeadwolfmagolek22ohhwell
hideaways-for-a-lonely-heart
19:28
8487 feaf
Reposted byLove-Lifeluckyoneitwasjustmyfatezartowalamagathaawhoisthereothershe

May 17 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
12:29
9126 d8fc 500
Reposted byshitsuri shitsuri

May 05 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
06:10
4916 cce2
Reposted bylittlesensitivityazazel

May 02 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
07:20
4053 6bb4 500
Reposted byazazelRybciaaarosseslittlesensitivitykamykowatamiimiunhappyshalfinlove

April 26 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
15:17
1904 585e 500
Reposted byazazel azazel

April 21 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
16:21
4079 3543
~Jace Wayland
Reposted byazazelsomethingpositiveLove-LifeRybciaaa

April 08 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
13:03
9552 3bbd
Reposted byLove-Life Love-Life

March 30 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
13:59
Pytasz czy cię kocham. 
Nie, nie, nie -absolutnie. Jesteś po prostu pierwszą myślą po przebudzeniu. I ostatnią przed snem.
I tymi wszystkimi pomiędzy przebudzeniem a zaśnięciem.
— Piotr Adamczyk
Reposted bysoulbreakerillWindkillmebystone

March 26 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
16:09
3608 4f24
Reposted bymankaasantie

March 19 2015

hideaways-for-a-lonely-heart
19:30
3222 b673
Reposted byleninek9zamknioczyRudeGirlsidestoryalenravena00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl